Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Osnovni podatki o vrtcu:

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj skrajšano ime Vrtec Črnomelj je javni vrtec v katerem zaposleni zagotavljamo profesionalnost in kakovost svojih storitev. Ustanoviteljica vrtca je Občina Črnomelj.

Skrajšano ime zavoda: Vrtec Črnomelj
Sedež zavoda: Kidričeva ulica 18b, 8340 Črnomelj

Tel. 07 356 72 71
Faks: 0590 74 110

Spletna stran: www.vrtec-crnomelj.si
Elektronski naslov: info@vrtec-crnomelj.si

Ravnateljica vrtca:  Stanka Kure

Davčna številka: 20802684
TRR: 01217-6030634262

V sestavo vrtca sodijo:

 • enota vrtca v Loki, Kidričeva ulica 18/b-uprava
 • enota vrtca v Loki, Kidričeva ulica 18/b-novi del
 • enota vrtca na Čardaku, Čardak 1 in Čardak 2
 • enota vrtca na Majeru, Majer 1
 • enota Dijaški dom, ul. Otona Župančiča 7
 • enota Mala hiška, Kolodvorska cesta 22

Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je vzgoja in izobraževanje otrok s poudarkom na kakovosti dela na vseh segmentih predšolske dejavnosti in se v celoti ujema s temeljnimi nalogami vrtca.

Naš vrtec je varno zavetje, iz katerega odmeva smeh, kjer uživajo otroci in vzgojitelji, ki se trudijo za zaupanje staršev. Pri nas domuje igra in veselje, čuti se varnost za male in velike. Zaposleni smo odgovorne osebe, ki delamo z dušo in srcem za otroke, jim znamo prisluhniti, jih razumemo, jim nudimo podporo, smo njihovi prijatelji in učitelji.

Vizija našega vrtca:

 • pripravljati otroke na svet, ki nastaja, pa še ne vemo kakšen bo;
 • ohranjati našo kulturo in ustvarjanje uravnoteženosti s sodobnim pristopom do vsebin med preteklostjo in sedanjostjo;
 • iskanje zanimivih, sodobnih poti k doseganju ciljev;
 • polni oddelki pod dvema strehama na Čardaku in Loki s primernimi prostori, okolico pripomočki in materiali.

Vrednote zaposlenih v našem vrtcu:

 • strokovnost
 • odgovornost
 • zaupanje v ljudi in delo
 • spoštovanje otrok in odraslih
 • dobro počutje vseh udeležencev

Poslovni čas:

S 1. 9. 2019 je obratovalni čas vrtca od 5.30 ure do 17. ure v enoti Loka in enoti Čardak. Enota Majer obratuje od 5.30 do 16. ure.

Dežurstvo se izvaja v času šolskih počitnic in poletnih mesecih.  Izvajata ga enota Loka in enota Čardak ter po potrebi enota Majer.

PUBLIKACIJA 20-21