Sodelovanje s starši

Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske institucionalne vzgoje.

Želimo:

 • ustvariti tesno komunikacijsko mrežo med družino in okoljem z namenom, da bo kultura okolja in njegova preobrazba bolj naklonjena otroku
 • vzpostaviti partnerske odnose med vzgojitelji in starši.

Pričakujemo:

 • da bodo starši sledili otrokovem življenju v vrtcu
 • spremljali njegov razvoj, mu pripovedovali, ga spraševali, poslušali in sodelovali.

Starši imajo možnost sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu in v skupini otroka, vendar ne smejo posegati v strokovnost vrtca.

Starši imajo možnost sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico.

Oblike sodelovanja:

INDIVIDUALNI RAZGOVORI PRED VSTOPOM V VRTEC: potekajo v dogovoru z vzgojiteljico in pomočnico.

GOVORILNE URE: potekajo po skupnem dogovoru s starši – vsaj dvakratna udeležba posameznika.

RODITELJSKI SESTANEK:

 • skupni roditeljski sestanek novincev
 • skupni roditeljski sestanek vseh vključenih otrok
 • vzgojiteljica izvede dva do tri oddelčne roditeljske sestanke v šolskem letu ( LDN oddelka)
 • starši imajo pravico sodelovati pri oblikovanju LDN oddelka
 • družabna srečanja, pikniki, skupni izleti, delavnice, dnevi odprtih vrat, izobraževanja, obvestila na oglasnih deskah…

Dolžnosti staršev:

 • v vrtec pripeljati zdravega otroka,
 • upoštevati 9-urni bivalni čas otroka v vrtcu (daljša prisotnost se doplača),
 • obvestiti vrtec o otrokovi nalezljivi bolezni,
 • spoštovati sprejete dogovore in čas, ko je vrtec odprt,
 • sporočati spremembe podatkov o bivališču , dosegljivosti, …
 • poskrbeti, da otrok ne prinaša nevarnih in dragih predmetov,
 • poskrbeti, da je otrok primerno oblečen in obut, da bo lahko varen in sproščen pri bivanju na prostem.
Dostopnost