Zaposleni v vrtcu

Strokovne delavke z upravo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj

Uprava vrtca

Ravnateljica: Stanka Kure, vzg. predš. otrok, svetovalka

T: 07 30 52 675, M: 031 545 050

e: stanka.kure@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Vesna Žarkovič, vzg. predš. otrok, svetovalka

T: 05 90 74 117, M: 041 339 150

e: vesna.zarkovic@guest.arnes.si


Tajnik VIZ VI: Karmen Ambrožič

T: 07 35 67 271,  M: 040 862 219

E: info@vrtec-crnomelj.si

Administrator: Zdenka Birkelbach

T: 07 35 67 271, E: zdenka.birkelbach@guest.arnes.si


Svetovalna delavka: Ivana Leko, univ. dipl. soc. delavka, svetovalka
Tel.: 05 90 74 116,  M: 040 527 322

E: ivana.leko@guest.arnes.si

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima:

Janja Bajt Smrekar, univ. dipl. inž. živ. teh.

T: 07 35 67 270, E: janja.bajt-smrekar@guest.arnes.si 


Zaposleni strokovni delavci vrtca

(Vzgojitelji predšolskih otrok)
Petra Pezdirc Stopar Irena Veselič Kos
Petra Vrlinič Suzana Vidic
Tina Mihelič Ramovš Vesna Banovec
Darja Muhvič Metka Žugelj
Maja Kure Mateja Šafar
Sanja Janjić Tjaša Štrucelj
Tina Mužar Andreja Janež
Milena Simonič Marjeta Kobetič
Simona Miljavac Štrucelj Klavdija Cvitkovič
Metka Kramar Grahek Barbara Mikložič
Simona Vrga Anica Hudelja
Monika Fajfar Lilijana Andrejašič
(Vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev)
Vesna Benec Mojca Adlešič
Suzana Planinc Žarkovič Andreja Suhorepec
Dijana Puhek Veselič Simona Simčič
Vesna Žgavec Urška Ružič
Suzana Bolšec Polona Prhne
Biserka Babič Anita Ilenič
Katarina Pezdirc Mateja Kristl
Alenka Mavrin Vučič Tinka Majetič
Andreja Šterk Sandra Šmaljcelj
Jani Dražumerič Martina Ilc
Mateja Kozan Maja Škrinjar Mavrin
Marina Stegne Ines Štukelj
Petra Jeršin Katarina Štrucelj
Tina Kovač Anita Novosel
Spremljevalci:
Vesna Žgavec
Tina Pavšič

Zaposleni – tehnični delavci

Anita Jurić, glavna kuharica enota Čardak
Boštjan Slemenšek, glavni kuhar enota Čardak – nova kuhinja
   
Kuharji:
Tončka Babič Suzana Gorše
Marina Šimec  
Kuharski pomočniki:
Barbka Štukelj Jožica Husič
Katarina Domitrovič Tajana Vrlinič
Zdenka Birkelbach Tina Žalec
Vesna Grdun  
Čistilke: 
Andreja Peteh Marija Požek
Nataša Hudelja  
Marija Fortun  
Upravnik: Gorazd Vidic
Perica, šivilja: Kristina Becić, Nataša Hudelja

Zunanji sodelavci

Jože Žagar voznik
Vlasta Lah strokovna pomoč
Jasmina Vojsk Jakofčič strokovna pomoč
Blaž Mišica strokovna pomoč
Jana Vranešič strokovna pomoč 
Karmen Ivanetič, računovodja – knjigovodja Vizija računovodstvo d.d.

Enota LOKA

Vodja enote: Simona Miljavac Štrucelj,  e: simona.miljavac-strucelj@guest.arnes.si

Enota Loka – novi vrtec
Telefon: 0590 741 13


Enota ČARDAK

Vodja enote: Vesna Žarkovič
Tel.: 07 30 51 220
e-pošta: vesna.zarkovic@guest.arnes.si
Čardak 1, 8340 Črnomelj
Telefon: 07 305 12 20
Kuhinja: 0590 579 18

Enota Čardak – novi del
Telefon IGRALNICA: 0590 189 64


Enota MAJER

T: 040 690 590

Enota MALA HIŠKA

T: 040 624 063

Enota Dijaški dom

Ul. Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Telefon: 040 707 827