Enota LOKA

Naslov: Kidričeva 18b, Črnomelj

Odpiralni čas: 5.30 – 17.00

Vodja enote: Vesna Žarkovič, vzg. predš. otrok, svetnica

T: 0590 74 113, M: 041 339 150


Skupina: MRAVLJICE (3-4 let)

Vzgojiteljica: Petra Vrlinič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Kristina Cvitkovič


Skupina: GOSENICE (3-4 let)

Vzgojiteljica: Vesna Banovec

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Biserka Babič


Skupina: ČEBELICE (4-5 let)

Vzgojiteljica: Milena Simonič (Ana Vrlinič)

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Vesna Benec


Skupina: SOVICE (5-6 let)

Vzgojiteljica: Sanja Janjić

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Anita Ilenič

Dostopnost