Enota LOKA

Naslov: Kidričeva 18b, Črnomelj

Odpiralni čas: 5.30 – 17.00

Vodja enote: Vesna Žarkovič, vzg. predš. otrok, svetnica

T: 0590 74 113,
M: 041 339 150


Skupina: MRAVLJICE (3-4 let)

Vzgojiteljica: Klavdija Cvitkovič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Tina Žužinjak


Skupina: ZAJČKI (3-4 let)

Vzgojiteljica: Anita Štrucelj

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Biserka Babič

Spremljevalka: Mojca Širovnik Papež


Skupina: ČEBELICE (4-5 let)

Vzgojiteljica: Milena Simonič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Vesna Benec


Skupina: KONJIČKI (5-6 let)

Vzgojiteljica: Sanja Janjić

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Tina Pavšič


Skupina: ZVEZDICE (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Monika Fajfar

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Tinka Majetič


Skupina: LUNICE (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Irena Veselič Kos

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Andreja Šterk


Skupina: KAPLJICE (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Tjaša Štrucelj

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Dijana Puhek Veselič


Skupina: KRESNIČKE (2-3 leti)

Vzgojiteljica: Tina Ramovš Mihelič

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Sandra Šmalcelj


Skupina: MEHURČKI (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Andreja Janež

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Ines Štukelj


Skupine: RAČKE (2-3 leta)

Vzgojiteljica: Petra Pezdirc Stopar

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Katarina Pezdirc


2017 2018 - ŽABICE

Skupina: ŽABICE (2-3 leta)

Vzgojiteljica: Barbara Mikložič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Polona Prhne


Skupina: KRTKI (4-5 let)

Vzgojiteljica: Suzana Vidic

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Maja Škrinjar Mavrin


Skupina: MUCE (5-6 let)

Vzgojiteljica: Anica Hudelja

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Alenka Movrin Vučić


Skupina: SONČKI (1-2 let)

Vzgojiteljica: Suzana Planinc Žarkovič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Ana Grahek


LOKA – STARI DEL VRTCA

Skupina: SOVICE (1-2 let)

Vzgojiteljica: Kristina Cvitkovič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Urška Jesih

Dostopnost