Enota LOKA

Naslov: Kidričeva 18b, Črnomelj

Odpiralni čas: 5.30 – 17.00

Vodja enote: Simona Miljavac Štrucelj, vzg. predš. otrok, svetovalka

T: 0590 74 113


Skupina: MRAVLJICE (2-3 let)

Vzgojiteljica: Liljana Andrejašič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Biserka Babič


Skupina: GOSENICE (2-3 let)

Vzgojiteljica: Petra Vrlinič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Maja Š. Mavrin


Skupina: ČEBELICE (4-5let)

Vzgojiteljica: Irena Veselič Kos

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Vesna Benec


Skupina: SOVICE (5-6 let)

Vzgojiteljica: Anita Novosel

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Mateja Kristl