Dnevni red

DNEVNI RED

STAROSTNO OBDOBJE OD 1. DO 4. LETA STAROSTI
5.30 – 8.00       PRIHOD OTROK V VRTEC, SPONTANE DEJAVNOSTI
8.00 – 8.30       HIGIENA PRED OBROKOM, ZAJTRK
8.30 – 10.00     NAČRTOVANE IN NENAČRTOVANE DEJAVNOSTI TER IGRA OTROK Z                                                  RAZLIČNIMI MATERIALI – DEJAVNOSTI PO KOTIČKIH, DOPOLDANSKA MALICA
10.00 – 11.00   BIVANJE NA PROSTEM, NEGA – HIGIENA
11.15 – 11.45     KOSILO za otroke od 1 – 2 let,  11.30- 12.00 KOSILO za otroke od 3 -4 let
12.00 – 14.00   PRIPRAVA NA POČITEK in POČITEK
14.00 – 16.00   POPOLDANSKA MALICA, ORGANIZIRANE IN SPONTANE DEJAVNOSTI PO                                            KOTIČKIH, ODHODI DOMOV

 

STAROSTNO OBDOBJE OD 4. DO 6. LETA STAROSTI

5.30 – 8.00       PRIHOD OTROK V VRTEC, IGRE PO ŽELJI OTROK
8.00 – 8.45       JUTRANJA HIGIENA,  ZAJTRK, UMIVANJE ZOB
8.45 – 12.45     NAČRTOVANE IN NENAČRTOVANE DEJAVNOSTI TER IGRA OTROK PO                                                 KOTIČKIH, DOPOLDANSKA MALICA, BIVANJE NA PROSTEM, SPREHODI, OGLEDI
12.00 – 12.45   HIGIENA PRED OBROKOM,  KOSILO in NEGA ZOB
13.00 – 14.00   POČITEK ALI UMIRJENE DEJAVNOSTI V IGRALNICI
14.00 – 16.00  POPOLDANSKA MALICA, ORGANIZIRANE IN SPONTANE DEJAVNOSTI PO                                            KOTIČKIH, ODHODI DOMOV

Dostopnost