Svet staršev

SVET STARŠEV

Na podlagi Zakona o vzgoji in financiranju izobraževanja (66. člen) se za organizirano uresničevanje interesov staršev oblikuje v javnem zavodu Svet staršev. Svet je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
ODDELEKIME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA
Enota Čardak (Žogice-RO)Sanela Nikolić Nasić
Enota Čardak (Sončki)Rosana Vukojević
Enota Čardak (Metuljčki)Sandi Hotujec
Enota Čardak (Pikapolonice)Petra Roginič
Enota Čardak (Ribice)Nermina Ibrićić
Enota Čardak (Delfinčki)Viktorija Šneler
Enota Čardak (Levčki)Teja Jeršin
Enota Čardak (Srnice)Maša Miletić
Enota Čardak (Pingvinčki)Mojca Muller
Enota Čardak (Medvedki)Klavdija Žalec Štrekelj
Enota Loka (Zvezdice)Lucija Jakša
Enota Loka (Lunice)Katja Štefanič
Enota Loka (Kapljice)Tjaša Kramarič
Enota Loka (Kresničke)Urška Grdiša
Enota Loka (Račke)Sandra Jakobčič
Enota Loka (Žabice)Sara Bahor
Enota Loka (Muce)Urška Kozan
Enota Loka (Krtki)Špela Starešinič
Enota Loka (Mravljice)Melita Kozan
Enota Loka (Zajčki)Emy Poljanšek
Enota Loka (Čebelice)Lea Frice
Enota Loka (Konjički)Tomaž Peteh
Enota Loka (Mehurčki)Iva Plut

Predstavniki enot v Svetu staršev vrtca Otona Župančiča Črnomelj 2022/2023

Predsednica Sveta staršev 2022/2023: Maša Miletić

Podpredsednica Sveta staršev 2022/2023: Petra Roginič


ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV:

Dostopnost