Svet staršev

SVET STARŠEV

Na podlagi Zakona o vzgoji in financiranju izobraževanja (66. člen) se za organizirano uresničevanje interesov staršev oblikuje v javnem zavodu Svet staršev. Svet je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki enot v Svetu staršev vrtca Otona Župančiča Črnomelj 2020/2021

OddelekIme in priimek predstavnika
Enota LOKA (Mravljice)Nina Vranešič
Enota LOKA (Gosenice)Brigita Starešinič
Enota LOKA (Čebelice)Ivana Leskovar
Enota LOKA (Sovice)Urška Jakobčič
Enota Čardak (Žogice-RO)Sanela Nikolić Nasić
Enota Čardak (Sončki)Teja Jeršin
Enota Čardak (Metuljčki)Maja Kralj
Enota Čardak (Pikapolonice)Suzana Ćajić
Enota Čardak (Ribice)Maša Miletić
Enota Čardak (Delfinčki)Blaž Papež
Enota Čardak (Medvedki)Darja Simonič
Enota Čardak (Levčki)Dejan Davidović
Enota Čardak (Srnice)Franc Mravinec
Enota Čardak (Pingvinčki)Andreja Plut
Enota Čardak (Slončki)Luka Turk
Enota Čardak (Polžki)Tadeja Binder
Enota Majer (Zajčki)Andreja Toplišek
Enota Majer (Ježki)Tina Schweiger
Enota Majer (Račke)Maja Ulašič
Enota Dijaški dom (Miške)Tomaž Peteh
Enota Dijaški dom (Žabice)Tjaša Kuzma
Enota Mala hiška (Lisičke)Darjan Grudnik
Enota Mala hiška (Muce)Petra Vrščaj

Predsednik Sveta staršev 2020/2021: Darjan Grudnik

Podpredsednica Sveta staršev 2020/2021: Petra Vrščaj


ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV:

Zapisnik-sveta-staršev 2020/21
Zapisnik-sveta-staršev-17.-11.-2020
zapisnik-sveta-staršev-21.12.2020