VPIS

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V KRAJŠI PROGRAM za šolsko leto 2021/22

Starše obveščamo, da vrtec načrtuje izvedbo KRAJŠEGA PROGRAMA predšolske vzgoje za otroke, ki so do konca leta 2021 dopolnili starost pet let in niso vključeni v vrtec.

Namen programa je, da se omogoči vključenost v predšolske programe tudi tistim predšolskim otrokom, ki leto pred vstopom v osnovno šolo, še niso bili vključeni v vrtec, saj s tem želimo prispevati k lažjemu in manj stresnemu prehodu v šolo.

Izvajanje krajšega programa bo predvidoma potekalo

po 3 ure dnevno v popoldanskem času.

V primeru, da ne bo dovolj prijav, programa ne bomo izvajali. Razpis je odprt do 12. 11. 2021.

Program je brezplačen in bo financiran s strani MIZŠ.

Starše prosimo, da izpolnjeno Vlogo za krajši progam oddate po pošti ali v poštni nabiralnik v Enoti Čardak, Čardak 1. Vlogo dobite na naši spletni strani www.vrtec-crnomelj.si (pod rubriko Obrazci) ali na oglasni deski v Enoti Čardak (leseni vhod).

Za dodatne informacije je na voljo svetovalna delavka vrtca Ivana Leko na naslovu: ivana.leko@guest.arnes.si ali na telefonskih številkah 05/90 74 116, 040 527 322.

Uprava vrtca