ORGANIZACIJA DELA VRTCA OD 1. 6. 2020

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  št. 6030-2/2020/15 z dne 28. 5. 2020, vas obveščamo, da od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje, kar pomeni, da bodo otroci nameščeni v svojih matičnih skupinah.

Starši, ki  prvič vključujejo otroka v vrtec morajo oddati obrazec Izjava staršev o ponovni vključitvi otroka v vrtec. Če je bil otrok ponovno vključen v vrtec od 18, 5. 2020 in je bil  vmes odsoten iz vrtca (manjka dan, dva…), morajo starši pri ponovnem sprejemu ponovno podpisati Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec in jo oddati strokovni delavki skupaj z otrokom. 

Še vedno bo potrebno upoštevanje ukrepov za zagotavljanje fizične distance in dosledno izvajanje higienskih ukrepov (število prisotnih staršev v garderobi, nošenje mask, razkuževanje rok pred vstopom, zaklepanje vhoda vrtca ob 7. 45 uri, starši se držite ure prihoda in odhoda v vrtec, ki ste jo navedli na Izjavi o ponovni vključitvi v vrtec).

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru RS podala predlog za tretji interventni zakon – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19, med katerim je tudi predvidena oprostitev plačila staršev za vrtce, katerih otroci od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca. V kolikor bo zakon sprejet, bomo navedena dejstva upoštevali pri obračunu oskrbnin.

O vseh spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Prijazen pozdrav,

Uprava vrtca

 

 

 

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost