Enota MAJER

Naslov: Majer

Odpiralni čas: 5.30 – 16.00

Vodja enote:

Simona Miljavac Štrucelj, vzg. predš. otrok, svetovalka

Telefon: 040 690 590


Skupina: ZAJČKI (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Barbara Mikložič

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Sandra Šmalcelj


Skupina: JEŽKI (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Simona Miljavac Štrucelj

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Alenka Movrin Vučić


Skupina: RAČKE (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Petra Pezdirc Stopar

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Simona Simčič

Za sočasnost skrbi vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja:

Skupina: PIŠČANČKI (2-3 leti)

Vzgojiteljica: Anica Hudelja

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Tinka Majetič