Enota DIJAŠKI DOM

Naslov: Ulica Otona Župančiča 7, Črnomelj

Odpiralni čas: 5.30 – 17.00

Vodja enote: Simona Miljavac Štrucelj, vzg. predš. otrok, svetovalka

T: 040 707 827

Minka in zobna Miška v Qlandii, Qlandia Maribor, Cesta proletarskih brigad  100 - 10.11.12 ob 11.00

Skupine: MIŠKE (3-4 leta)

Vzgojiteljica: Tina Kovač

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Petra Jeršin


2017 2018 - ŽABICE

Skupina: ŽABICE (3-4 leta)

Vzgojiteljica: Simona Vrga

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Dijana Puhek Veselič