Enota DIJAŠKI DOM

Naslov: Ulica Otona Župančiča 7, Črnomelj

Odpiralni čas: 5.30 – 17.00

Vodja enote: Vesna Žarkovič, vzg. predš. otrok, svetnica

T: 041 339 150

Minka in zobna Miška v Qlandii, Qlandia Maribor, Cesta proletarskih brigad  100 - 10.11.12 ob 11.00

Skupine: MIŠKE (2-3 leta)

Vzgojiteljica: Petra Pezdirc Stopar

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Katarina Pezdirc


2017 2018 - ŽABICE

Skupina: ŽABICE (2-3 leta)

Vzgojiteljica: Barbara Mikložič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Polona Prhne

Za sočasnost skrbi vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Tina Žužinjak

Dostopnost