Prosta mesta

Trenutno imamo razpisano prosto delovno mesto za:

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA – M/Ž

Registrska št.:
OD07374

Upravna enota delovnega mesta:
ČRNOMELJ

RAZPIS JE ODPRT DO 17. 7. 2021
Opis del in nalog:
DELO V ODDELKU Z OTROCI

Izobrazba:
srednja strokovna, srednja splošna, Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
Drugi pogoji:
-potrdilo o končanem izobraževalnem programu srednje strokovne izobrazbe, – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz področja vzgoje in izobraževanja, – potrdilo o nekaznovanosti, – potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.8.2022
Poskusno delo:
ni zahtevano
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidata:
KARMEN AMBROŽIČ, telefon: 07 35-67-271, e-naslov: info@vrtec-crnomelj.si
Naslov: Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ

SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA/DOLGOTRAJNO BOLNEGA OTROKA V. – M/Ž

Registrska št.:
OD08460

Upravna enota delovnega mesta:
ČRNOMELJ

RAZPIS JE ODPRT DO 17. 7. 2021
Opis del in nalog:
POMOČ OTROKU PRI GIBANJU V VRTCU IN VSEH OBLIKAH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Izobrazba:
srednja strokovna, srednja splošna, Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
Drugi pogoji:
– Potrdilo o končani izobrazbi, – Potrdilo o nekaznovanosti, – Potrdilo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 20 ur/teden, 12 mesecev oz. 31.8.2022 oz. do izpisa otroka
Poskusno delo:
ni zahtevano
Način prijave kandidata:
drugo (vpišite):
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:
KARMEN AMBROŽIČ, telefon: 07 35-67-271, e-naslov: info@vrtec-crnomelj.si
Naslov: Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ

SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA/DOLGOTRAJNO BOLNEGA OTROKA V. – M/Ž

Registrska št.:
OD08335

Upravna enota delovnega mesta:
ČRNOMELJ

RAZPIS JE ODPRT DO 17. 7. 2021
Opis del in nalog:
POMOČ OTROKU PRI GIBANJU IN SODELOVANJU V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM DELU

Izobrazba:
srednja strokovna, srednja splošna, Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
Drugi pogoji:
– Potrdilo o končani izobrazbi, Potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, – Potrdilo da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 40 ur/teden, 12 mesecev oz. 31.8.2022 oz. do izpisa otroka
Poskusno delo:
ni zahtevano
Način prijave kandidata:
drugo (vpišite):
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:
KARMEN AMBROŽIČ, telefon: 07 35-67-271, e-naslov: info@vrtec-crnomelj.si
Naslov: Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK VII/1 – M/Ž

Registrska št.:
OD07602

Upravna enota delovnega mesta:
ČRNOMELJ

RAZPIS JE ODPRT DO 17. 7. 2021
Opis del in nalog:
DELO V ODDELKU Z OTROCI

Izobrazba:
visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
Drugi pogoji:
– potrdilo o končani izobrazbi, – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz vzgoje in izobraževanja, – potrdilo o nekaznovanosti, – potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 4 mesece oz. 31. 12. 2021
Poskusno delo:
ni zahtevano
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:
KARMEN AMBROŽIČ, telefon: 07 35-67-271, e-naslov: info@vrtec-crnomelj.si
Naslov: Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ

VZGOJITELJ V ODDELKU S PRILAGOJENIM PROGRAMOM VII/2 – M/Ž

Registrska št.:
OC77337

Upravna enota delovnega mesta:
ČRNOMELJ

RAZPIS JE ODPRT DO 14. 7. 2021
Opis del in nalog:
IZVAJA ORGANIZIRANO DELO Z OTROKI, KI SO VODENI KOT OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, IN SICER V ODDELKU ALI POSAMIČNO V SKLADU S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA, PRIPRAVLJA INDIVIDUALNE PROGRAME, IZVAJA PRIPRAVE NA SPECIALNO PEDAGOŠKO DELO V SKLADU Z ZAHTEVAMI IN SMERNICAMI PEDAGOŠKE STROKE, VODI DOKUMENTACIJO SKLADNO Z ZAKONOM, SODELUJE S STARŠI, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI.

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
Drugi pogoji:
-ima dokončan univerzitetni študijski program defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike; magistrski študijski program II. stopanje specialne in rehab. pedagogike; študijski program ustreznega specialno pedagoškega izpopolnjevanja. – potrdilo o dokončani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v vzgoji in izobraževanju, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo o nekaznovanosti.
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 12 mesecev
Poskusno delo:
ni zahtevano
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:
KARMEN AMBROŽIČ, telefon: 07 35-67-271, e-naslov: info@vrtec-crnomelj.si
Naslov: Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ