Enota LOKA

Naslov: Kidričeva 18b, Črnomelj

Odpiralni čas: 5.30 – 17.00

Vodja enote: Simona Miljavac Štrucelj, vzg. predš. otrok, svetovalka

T: 0590 74 112


Skupina: MRAVLJICE (2-3 let)

Vzgojiteljica: Klavdija Cvitkovič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Andreja Šterk


Skupina: GOSENICE (2-3 let)

Vzgojiteljica: Simona Miljavac Štrucelj

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Tinka Majetič


Skupina: ČEBELICE (4-5let)

Vzgojiteljica: Marjeta Kobetič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Alenka Mavrin Vučić


Skupina: SOVICE (5-6 let)

Vzgojiteljica: Milena Simonič

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Mateja Kristl